Buiten die matriekklas van 2018 wat puik presteer het en Francois Jacobs wat die
toppresteer in Worcester was met ‘n gemiddeld van 94,14% en A’s vir al 9 sy vakke verwerf
het, het Montana se onderwysers ook puik presteer met die NSS-eksamen vakuitslae.

Me Laetitia Van Heerden bied Afrikaans Huistaal as vak vir al die gr. 12-leerders aan
Bereken volgens die persentasie A-gemiddeldes in die vak, het haar matrieks SESDE
NASIONAAL geëindig. Haar matrieks eindig reeds vir 'n klompie jare agtereenvolgens onder
die Top 10-skole in die land.

Me Estelle Jacobs bied Engels Huistaal as vak vir die gr. 12-leerders aan. Die leerders wat
Engels Huistaal as vak geneem het eindig TWEEDE in die Wynlanddistrik, net na Hoër
Meisies Bloemhof. Wat die prestasie merkwaardig maak is dat die lys engelsmedium skole
insluit.

Ons is baie trots op ons Onnies wat soveel beteken vir al hul studente en wat Montana se naam hoog hou.