FINANSIES & BORGE

SKOOLGELDE 2020

VOLLE BEDRAG |  R20 200,00

MAANDELIKS | (10mde) R 2 020,00 (Kontant, K/K of EFT)

MAANDELIKS | (11mde) R 1 836,00 (Kontant, K/K of EFT)

DEBIETORDER |  (12mde) R 1 683,00

BANKBESONDERHEDE:

Hoërskool Montana

Nedbank, Mountain Mill

Takkode |  141005

Rekeningnommer | 100 329 1309

Verwysing | Naam en van leerder

E-pos bewys van betaling na hsmontana@mweb.co.za

ONS BORGE