FINANSIES & BORGE

SKOOLGELDE 2019

VOLLE BEDRAG |  R18885,00
MAANDELIKS | (10mde) R 1888,00 (Kontant, K/K of EFT)
MAANDELIKS | (11mde) R 1718,00 (Kontant, K/K of EFT)
DEBIETORDER |  (12mde) R 1575,00

BANKBESONDERHEDE:

Hoërskool Montana
Nedbank Mountain Mill
Takkode |  141005
Rekeningnommer | 100 329 1309
Verwysing | Naam en van leerder

E-pos bewys van betaling na hsmontana@mweb.co.za

ONS BORGE