Edwin Theron, ”n graad 8,  is gekies om die Kaapse Wynlandspan te verteenwoordig by die SA-Kampioenskappe in Kaapstad.