AKADEMIESE MAATREELS GR 8-11

Beste Montie-ouers

Ons wil u graag van die skool se kant af bedank vir u ondersteuning tydens die grendeltydperk. Weet dat u kind se welvaart baie belangrik vir ons is. Ons weet dat hulle u kosbaarste juwele is, daarom doen ons alles binne ons vermoë om te verseker dat hulle die samelewing na skool as die volwaardige burgers (waardevolste juwele) kan betree.

Ons weet dat skoolgaan nie gou weer gaan lyk soos ons dit altyd geken het nie, maar Monties stuit ook nie vir uitdagings nie. Soos wat reeds op verskeie forums genoem, is akademie ons kernbesigheid. Om te verseker dat u kind sy/haar volle potensiaal op akademiese gebied bereik, moet ons nou meer as ooit vantevore, hande vat.

Ons weet dit gaan nie maklik wees nie, maar saam kan ons “vasberade opwaarts streef ” en ‘n sukses van 2020 maak.

Dawie Diedericks
Skoolhoof

RIGLYNE WANNEER DIE SKOOL HEROPEN

Met die skool wat binnekort weer stelselmatig gaan heropen, is dit noodsaaklik dat sekere volhoubare maatreëls in plek gestel word om te verseker dat ons gemeenskap en leerders veilig bly en ons die skooljaar sonder enige verdere onderbrekings kan voltooi.

Die doel van hierdie riglyne is om die veiligheid van elke leerder, personeellid en ouer verbonde aan Hoërskool Montana te verseker en aan almal gemoedsrus te gee.

MNR & MEJ MONTANA 2020

Mej Montana:  Candez Meyer     

Mnr Montana:  Myron Seconds

1ste Prinses:  Anjé Viljoen

1ste Prins:  Daniël du Toit

2de Prinses: Juany Feast

2de Prins:  Jan-Hendrik Wandrag

JUKSKEI

Robert Niuewenhuizen en Wyeth Roberts is opgeneem in die SA-Akademie jukskeispan.