AANSOEKVORM

Sien aangeheg Hoërskool Montana, Worcester se prospektus en aansoekvorms:

Alle nuwe leerders moet die jongste rapport met die eerste skooldag inlewer. Hierdie vorm moet volledig ingevul word. Onvolledige aansoeke sal nie oorweeg word nie.

Afskrifte van die volgende dokumente moet hierdie aansoek vergesel:

  • ‘n Geboortesertifikaat van die leerder
  • ID van beide ouers/voog
  • ID van die persoon wat verantwoordelik is vir die betaling van die skoolgeld (Indien
    nie ouer/voog nie)
  • Twee paspoort- of skoolfoto’s
  • Die jongste rapport van die leerder
  • Die oorplasingsertifikaat van die vorige skool
  • Die jongste munisipale rekening/bewys van woonadres

LAAI INLIGTING AF

Die PDF sal automaties aflaai na jou rekenaar.