Beste Montie-ouers

Ons wil u graag van die skool se kant af bedank vir u ondersteuning tydens die grendeltydperk. Weet dat u kind se welvaart baie belangrik vir ons is. Ons weet dat hulle u kosbaarste juwele is, daarom doen ons alles binne ons vermoë om te verseker dat hulle die samelewing na skool as die volwaardige burgers (waardevolste juwele) kan betree.

Ons weet dat skoolgaan nie gou weer gaan lyk soos ons dit altyd geken het nie, maar Monties stuit ook nie vir uitdagings nie. Soos wat reeds op verskeie forums genoem, is akademie ons kernbesigheid. Om te verseker dat u kind sy/haar volle potensiaal op akademiese gebied bereik, moet ons nou meer as ooit vantevore, hande vat.

Ons weet dit gaan nie maklik wees nie, maar saam kan ons “vasberade opwaarts streef ” en ‘n sukses van 2020 maak.

Dawie Diedericks
Skoolhoof