BOODSKAP VAN DIE HOOF

DIE MONTIES STAAN VIR UITNEMENDHEID

Hoërskool Montana is ‘n skool met gelukkige kinders, onderwysers en ouergemeenskap.  Ons doel is om ons jeug te koester en met liefde, agting en empatie op te voed tot volwassenheid.

Ons wil hulle gawes en talente ontwikkel sodat hulle toekomsstigters, skeppingsbeheerders, volksbouers en probleemoplossers kan wees.

Ons wil saam met ons ouers in vennootskap tree om jongmense van integriteit met toekomsverwagtinge te kweek.  Daarom nooi ons julle om deel te word van Hoërskool Montana om sodoende jou roeping te vervul deur ons leuse “Opwaarts Steeds” na te kom.

Mnr Dawie Diedericks
SKOOLHOOF