SKOOL- & SPORTDRAG

VOORKOMSREELS VIR LEERDERS VAN HOËRSKOOL MONTANA – PUNT 7 VAN GEDRAGSKODE

7 DIE VOORKOMS VAN LEERDERS MOET ALTYD GEPAS WEES

Trots en selfrespek word onder andere deur ‘n mens se voorkoms bepaal en om hierdie rede word gepoog om deur eenvormigheid daartoe by te dra. Slegs die voorgeskrewe skooldrag is toelaatbaar. Sportbaadjies, privaat-serpe, -musse/-pette, -skoene vorm nie deel van die skooldrag nie en mag daarom nie met skoolklere gemeng word nie.

Verskaffer van skool- en sportdrag: De Jagers – 023 342 1177

7.1. SKOOLDRAG VIR SEUNS (By De Jagers beskikbaar)

SOMER (Eerste, tweede en vierde kwartaal)
Wit kortmou oopslaankraag-hemp
Wanneer ‘n langmou-dashemp gedra word, moet ‘n das saam gedra word.
Kakie skoollang- of kortbroek
Kakie skoolkouse (verkrygbaar by die skool)
Swart, gladde leer toerygskoene – nie stewels of skoene met gespes en gekleurde stiksels nie.
Montana-oortrektrui (“pull over”)
Die skoolbaadjie word Maandae met saalopening gedra of op koeler dae

WINTER (Einde van tweede kwartaal en derde kwartaal)
Wit langmou-dashemp.
Skooldas
Kakie langbroek
Kakie skoolkouse. (verkrygbaar by die skool)
Swart, gladde leer toerygskoene – nie stewels of skoene met gespes en gekleurde stiksels nie
Skoolbaadjie (blazer) – elke dag
Montana-oortrektrui word onder die skoolbaadjie in die winter toegelaat
Montana-langmoutrui is opsioneel onder die skoolbaadjie en mag nie alleen gedra word nie

7.2. SKOOLDRAG VIR DOGTERS (By De Jagers beskikbaar)

SOMER (Eerste, tweede en vierde kwartaal)
Kakie-skoolromp OF Kakie langbroek
Wit kortmou oopslaankraag-hemp
Wanneer ‘n langmou-dashemp gedra word, moet ‘n das saam gedra word
Wit enkelsokkies indien die skoolromp gedra word
Kakie sokkies indien die langbroek gedra word
Swart gladde leer toerygskoene of skoolskoene met bandjie.
Linte: Wit, navy of geel en Haarknippies: dieselfde kleur as haarkleur
Kopbande: Navy en plein sonder patroontjies en kant – nie wyer as 3 cm nie
Montana-oortrektrui (“pull over”)
Die skoolbaadjie word Maandae met saalopening gedra of op koeler dae

WINTER (Einde van tweede kwartaal en derde kwartaal)
Kakie-skoolromp OF Kakie langbroek.
Wit langmou-dashemp.
Skooldas.
Lang swart kouse indien die skoolromp gedra word.
Kakie sokkies indien die langbroek gedra word.
Swart gladde leer toerygskoene of skoolskoene met bandjie.
Linte: Wit, navy of geel en Haarknippies: dieselfde kleur as haarkleur.
Kopbande: Navy en plein sonder patroontjies en kant – nie wyer as 3 cm nie.
Skoolbaadjie (blazer) – elke dag.
Montana-oortrektrui word onder die skoolbaadjie in die winter toegelaat.
Montana-langmoutrui is opsioneel onder die skoolbaadjie en mag nie alleen gedra word nie.

7.3. SKOOLTASSE
Die voorgeskrewe skooltasse en rugsakke is by die verskaffer beskikbaar.
Skooltasse moet stewig wees om boeke te beskerm. ‘n Tas moet op sy eie kan staan wanneer dit leeg is en moet verkieslik afskortings vir die boeke hê.
Slegs die leerder se naam mag op buitekant van die tas aangebring word (5 x 10 cm)
Geen motiewe, graffiti en aanhangsels word toegelaat nie

7.4. DRAG VIR LIGGAAMLIKE OPVOEDING (Praktiese komponent van Lewensoriëntering)

LO-broekie
Fietsry- of donkerblou ski-broeke slegs onder LO-broekie
Montana-sporthemp
Sportskoene en kort wit, sokkies (opsioneel)
Skoolsweetpak (opsioneel)

7.5. DRAG VIR SPORT
ALLE SPORTSOORTE

Koningsblou kortbroek of LO-broekie indien dit so voorgeskryf word
Skoolsportsak
Volledige skoolsweetpak vir dogtersportsoorte, tydens wegbyeenkomste
Montana-sporthemp
Kort donkerblou fietsry- of ski-broeke onder rompie en kortbroek – opsioneel
Slegs sport-onderklere is aanvaarbaar
Slegs sportskoene mag saam met sportdrag gedra word – geen plakkies, pantoffels, ens. nie.
Skooldrag en sportdrag mag nie gemeng word nie

ATLETIEK
Koningsblou kortbroekie (“poly shorts”)
Atletiekfrokkie vir seuns en meisies

TENNIS
Montana-sporthemp vir die seuns
LO-broekie vir die seuns
Moulose Montana-hempie vir die dogters
Koningsblou rompie vir die dogters
Kort, wit sokkies

KRIEKET
Montana-sporthemp vir al die spanne behalwe die eerste span
Wit langbroek
Verkieslik, oorwegend wit skoene
Wit kouse/sokkies

RUGBY
Skool-rugbytrui
Koningsblou rugbybroek
Skool-rugbykouse
Rugbystewels

HOKKIE (DOGTERS)
Moulose Montana-hemp
Koningsblou hokkieromp
Skool-hokkiekouse (koningsblou en geel strepe)
Hokkieskoene

HOKKIE (SEUNS)
Montana-hemp met moue
Koningsblou LO-broekie
Skool-rugbykouse
Hokkieskoene

NETBAL
Moulose Montana-hemp
Koningsblou netbalromp
Sportskoene
Kort, wit sokkies

TOUTREK
Koningsblou rugbybroek
Rugbytrui
Seuns – rugbykouse
Dogters – hokkiekouse

Geen sportbaadjies-, hemde, -tops, ensovoorts wat nie deel van die voorgeskrewe sportdrag is nie, word toegelaat nie.

7.6 ALGEMENE VOORKOMS VIR SEUNS

7.6.1 HARE
Hare moet netjies kort geknip wees.
Direk om die ore moet dit skoon wees – die hare mag nie die ore raak nie, ook nie die hare wat weggekam word nie.
Die nek moet skoon geknip wees en die haarlyn mag nie die kraag raak in ‘n normale staanhouding nie.
Die hare langs die kant en agter mag nie regop gedra word nie. Die hare moet egalig skuins opgesny word sodat dit nie ‘n rif langs die kant of agter vorm nie (dit moet “blend”) en langs die kante en aan die agterkant van die kop, ewe lank is. ‘n “Undercut” of “English cut” word ook nie toegelaat nie.
Die voorkop moet oop en skoon wees en die kuif mag nie die wenkbroue kan raak wanneer dit af gekam word nie, dit moet netjies en in verhouding met die ander hare wees.
Geen onkonvensionele style soos byvoorbeeld ‘n “mowhawk” of “punk” of gevlegde hare, insetsels, ens. word toegelaat nie. GEEN modegiere nie, bv. patroontjies langs die kante nie.
Die gebruik van jel, “tease” of “wetlook” word nie toegelaat nie.
Enige vorm van haarkleur of “high lights” word nie toegelaat nie – die matriekafskeid ingesluit.
By oortreding van bogenoemde reëls sal die seun huis toe gestuur word om sy hare te sny en mag hy eers terugkeer skool toe indien sy voorkoms voldoen aan die skoolreëls. Die koste daaraan verbonde is vir die rekening van die leerder of sy ouer. Hy ontvang ook ‘n geelkaart.
Hierdie reëls geld ook vir spesiale dae wanneer leerders gewone klere mag aantrek asook vir sportgeleenthede.

7.6.2 BAARD
Seuns wat skeer of baard het, moet elke dag skoon, glad en netjies geskeer wees.
Wangbaarde (“side whiskers”) mag nie verder as die middel van die oorgat strek nie.
Geen stoppelbaard of snorre word toegelaat nie.
Seuns wat nie geskeer is nie, sal versoek word om by die skool te skeer en sal dan ‘n geelkaart daarvoor ontvang.

7.6.3 SKOENE
Slegs swart, gladde leer toerygskoene word toegelaat.
Slegs voorgeskrewe skoolkouse mag gedra word.
Skoene moet skoongemaak en gepolitoer wees.
Geen tipe tekkies word saam met skooldrag toegelaat nie.

7.6.4 HEMDE EN DASSE
‘n Das moet te alle tye saam met langmouhemde gedra word. Die boonste knoop moet te alle tye vas wees en die dasknoop tot bo geskuif.
Slegs voorgeskrewe skooldasse mag gedra word.
Die moue van ‘n langmouhemp mag nie in die somer opgerol word nie.
By kortmouhemde wat sonder ‘n das gedra word, mag geen deel van ‘n onderhemp of T-hemp, uitsteek nie.
Hemde moet te alle tye ingesteek wees, dit mag nie omgevou word of uithang nie.

7.6.5 BAADJIES EN TRUIE
Slegs die voorgeskrewe skooltrui, oortrektrui, baadjie en matriektrui mag gedra word.
Oortrektruie mag sonder die baadjie gedra word.
Langmoutruie mag nie sonder ‘n baadjie gedra word nie.
Die moue van die langmoutrui of baadjie mag nie opgestoot word nie.
Graad 12 leerders mag die matriektrui elke dag dra.
Leerders wat erekleure verwerf het, dra die erekleure-baadjie.

7.6.6 JUWELE
Slegs polshorlosies word toegelaat, geen hangertjies, juwele of enige tipe armband, ensovoorts word toegelaat nie.
Geen oorringetjies, -pennetjies, vislyn (“gut”), ensovoorts word in enige plek in die oor toegelaat nie.
Geen neus-, tong-, wenkbrou- of oorringe, ensovoorts word toegelaat nie.

7.6.7 LYFGORDELS
Lyfgordels moet te alle tye by langbroeke gedra word en moet om die “middel” van die lyf vasgemaak word.
Slegs bruin en swart lyfgordels, sonder handelsmerk gespes (“buckles”) word toegelaat.

7.6.8 MUSSE EN HOEDE
Die dra van musse en hoede word nie toegelaat nie.
Slegs die voorgeskrewe pette mag tydens sportbyeenkomste gedra word.
Slegs navy volvinger handskoene mag saam met wintersdrag gedra word.

7.6.9 NAELS
Naels moet kort en netjies versorg wees.
Geen naellak word toegelaat nie.

7.6.10 TATOEËERMERKE
Die dra van enige vorm van tatoeëermerke is ontoelaatbaar.
Bestaande tatoeëermerke mag nie sigbaar wees of onder enige kledingstuk uitsteek nie.

7.7 ALGEMENE VOORKOMS VIR DOGTERS

7.7.1 HARE
Die kuif mag nie die wenkbroue raak nie. Lang kuiwe moet netjies vasgesteek word of met ‘n navy of wit “Alice band” of kopband wat nie wyer as 3 cm is nie, in posisie gehou word.
Style wat nie volgens die reëls hanteer kan word nie, mag nie gedra word nie. Dit sluit alle onkonvensionele style in soos hare wat aan die een kant korter is, alle modegiere, ens.
Kort hare mag nie die onderste gedeelte van die kraag raak nie. Lang hare of hare wat aan die kraag raak, moet vasgebind wees of in ‘n poniestert vasgemaak word. Gewone knippies of kammetjies wat dieselfde kleur as die hare is, mag gebruik word.
Hare aan die kante wat oor die ore hang, moet vasgesteek word. Dit geld ook vir hare aan die agterkant wat stewig vasgemaak of vasgesteek moet wees.
Hare mag geensins in slierte of in die gesig hang nie, dit moet vasgesteek word.
Geen haarkleure of “high lights” word vir dogters in gr. 8 tot gr. 11 toegelaat nie – die matriekafskeid ingesluit.
Gr. 12-dogters mag “high lights” een skakering donkerder of ligter as hul haarkleur insit.
Gekleurde hare mag nie teruggekleur word nie en moet uitgroei na natuurlike kleur; behalwe hare met “high lights” /kleurstrepe – wat dadelik teruggekleur moet word na hul natuurlike kleur. Sy ontvang ook ‘n geelkaart vir hierdie oortreding.
Hare moet natuurlik vertoon en mag nie “getease”, “gejel” of ‘n “wet look” hê nie.
Insetsels mag op die volgende voorwaardes gedra word:
Dit moet dieselfde kleur as die natuurlike kleur wees.
Dit moet natuurlik vertoon en nie as insetsel sigbaar wees nie.
Dit mag nie as “dread locks” of toutjies gedra word nie.
Dit mag nie in ‘n onkonvensionele styl gedra word nie. Geen modegier nie.
By oortreding van bogenoemde reëls sal die dogters huis toe gestuur word om haar hare reg te kry en mag eers terugkeer skool toe indien haar voorkoms voldoen aan die
skoolreëls. Die koste daaraan verbonde is vir die rekening van die leerder en of haar ouer.
Hierdie reëls geld ook vir sportgeleenthede.

7.7.2 VASMAAKMIDDELS
Slegs een kleur knippie, kammetjie, lint, “Alice band” of kopband wat nie wyer as 3 cm is nie, mag op ‘n slag gebruik word. Die voorgekrewe kleure is:
Linte: Wit, navy of geel en
Haarknippies en –rekkies: dieselfde kleur as haarkleur.
Kopbande: Navy en plein sonder patroontjies en kant.

7.7.3 JUWELE
Slegs een oorring, -knoppie, ensovoorts word in die onderste gaatjie van die oorbel toegelaat.
Slegs goue of silwer ringetjies of knoppies (“stud”) word toegelaat. Die ringetjies se deursnee mag nie meer as 1 cm wees nie.
Geen seëlringe, hangertjies of enige tipe armband, ensovoorts word toegelaat nie.
Geen neus-, tong-, wenkbrou- of oogringe, ensovoorts word toegelaat nie.
Geen vislyn (“gut”), ensovoorts word in enige plek in die oor toegelaat nie.
Geen juweliersware word by sportdrag toegelaat nie.

7.7.4 GRIMERING
Geen tydelike of permanente grimering word toegelaat nie. Dit moet onmiddellik verwyder word.

7.7.5 NAELS
Naels mag nie verby die vingerpunte steek nie.
Geen naellak mag saam met skool- of sportdrag gedra word nie.
Geen kunsnaels word toegelaat nie.
Lang naels moet onmiddellik geknip word en naellak onmiddellik verwyder word.

7.7.6 KLEREDRAG
Die rompies mag nie te kort wees volgens die oordeel van die voorkomshoof nie.
(Riglyn: 15 cm vanaf die grond wanneer die dogter op haar knieë staan)
Kakie dogterslangbroeke mag gedra word.
Kort sportbroekies soos deur spesifieke sportsoorte vereis, mag slegs tydens sportoefeninge en –wedstryde gedra word.
Fietsry- en skibroeke mag slegs met ‘n kortbroek bo-oor gedra word. Fietsrybroeke mag wel tydens wedrenne gedra word.
Dogters moet te alle tye goeie smaak aan die dag lê en toesien dat hulle kleredrag, veral in die somer en tydens “civvie” dae, nie ‘n verleentheid skep nie.

7.7.7 BAADJIES EN TRUIE
Slegs die voorgeskrewe skooltrui, oortrektrui, baadjie en matriektrui mag gedra word.
Oortrektruie mag sonder die baadjie gedra word.
Langmoutruie mag nie sonder ‘n baadjie gedra word nie.
Die moue van die langmoutrui of baadjie mag nie opgestoot word nie.
Graad 12-leerders mag die matriektrui elke dag dra.
Leerders wat erekleure verwerf het, dra die erekleure-baadjie.

7.7.8 HEMDE EN DASSE
‘n Das moet te alle tye saam met langmouhemde gedra word. Die boonste knoop moet te alle tye vas wees en die dasknoop tot bo geskuif.
Slegs voorgeskrewe skooldasse mag gedra word.
Die moue van ‘n langmouhemp mag nie in die somer opgerol word nie.
By kortmouhemde wat sonder ‘n das gedra word, mag geen deel van ‘n onderhemp of T-hemp, uitsteek nie.
Hemde moet te alle tye ingesteek wees, dit mag nie omgevou word of uithang nie.

7.7.9 MUSSE EN HOEDE
Die dra van musse en hoede word nie toegelaat nie.
Slegs die voorgeskrewe pette mag tydens sportbyeenkomste gedra word.
Slegs navy volvinger handskoene mag saam met wintersdrag gedra word.

7.7.10 SKOENE
Slegs swart gladde leer skoolskoene met veters of ‘n bandjie oor die voet, word toegelaat.
Slegs voorgeskrewe skoolkouse mag gedra word.
Gedurende wintertye of koue dae mag die dogters swart kouse dra. Indien kort kousies daarmee saamgedra word, mag dit nie sigbaar wees nie.
Skoene moet skoongemaak en gepolitoer wees.
Geen tipe tekkies of plakkies, ensovoorts word saam met skooldrag toegelaat nie.

7.7.11 TATOEËERMERKE
Die dra van enige vorm van tatoeëermerke is ontoelaatbaar.
Bestaande tatoeëermerke mag nie sigbaar wees of onder enige kledingstuk uitsteek nie.

8. VERPLIGTINGE EN ORDEREËLS TYDENS BUITEMUURSE AKTIWITEITE

DIT IS ‘N VEREISTE DAT ELKE LEERDER OP EEN OF ANDER WYSE BY DIE SKOOL SE 
BUITEMUURSE PROGRAM BETROKKE MOET WEES.

8.1 Elke leerder moet aan ten minste een kultuuraktiwiteit, een somersportsoort en een wintersportsoort deelneem.
8.2 Wanneer ‘n leerder by enige buitemuurse bedrywighede aansluit, onderwerp hy hom aan die verpligtinge en ordereëls van die bedrywigheid.
8.3 Vrystelling van verpligtinge kan alleenlik verkry word as betyds vooraf onderhandel word en verlof daartoe deur die betrokke afrigter verleen word.
8.4 Stiptelikheid by buitemuurse aktiwiteite word te alle tye van leerders verwag.
8.5 Leerders mag hulle nie skuldig maak aan die volgende nie: onsportiewe gedrag, ontoelaatbare spel, van die veld/baan gestuur word, ‘n verleentheid vir sy/haar span/skool wees. Benewens skooldiens kan skorsing van wedstryde ook toegepas word.

 

 

LAAI INLIGTING AF