Mia Lombard het die naweek van 27-28 Maart 2021 vir Montana deelgeneem aan die eerste uitdun van Sanesa in Stellenbosch.