VAKKEUSES GRAAD 10-12

VERPLIGTE LEERAREAS VIR GRAAD 8 EN 9:

Kies slegs EEN vak uit elke groep

VERPLIGTE VAKKE:

Afrikaans Huistaal
Lewensoriëntering

KEUSEVAKKE

 

GROEP 1
 • Engels Huistaal
 • Eerste Addisionele Taal
GROEP 2
 • Wiskunde
 • Wiskundige Geletterdheid
GROEP 3
 • Fisiese Wetenskappe
 • Geskiedenis
 • Besigheidstudies
 • Kuns
 • Musiek
GROEP 4
 • Lewenswetenskappe
 • Rekenaartoepassings-tegnologie (RTT)
 • Inligtingstegnologie
 • Geografie
 • Kuns
 • Musiek
GROEP 5
 • Verbruikerstudie
 • IGO (Ingenieursgrafika & Ontwerp)
 • Rekeningkunde
 • Lewenswetenskappe
 • Kuns
 • Musiek

BELANGRIK:

Indien ‘n leerder Wiskunde/Rekeningkunde/Fisiese Wetenskappe of Inligtingstegnologie wil neem, MOET hy/sy Wiskunde neem en ten minste 50% in die gr. 9 eindeksamen behaal.

Kuns word na skool by die Hugo Naudé Kunssentrum aangebied.