VAKKEUSE GR.8-9

VERPLIGTE LEERAREAS:

 1. TALE
  Afrikaans Primêre Taal
  Engels Primêre/Addisionele Taal
 2. WISKUNDE
 3. SOSIALE WETENSKAPPE
 4. EKONOMIESE EN BESTUURSWETENSKAPPE
 5. KUNS EN KULTUUR
 6. NATUURWETENSKAP
 7. LEWENSORIëNTERING
 8. TEGNOLOGIE
 9. ROBOTIKA

Musiek as vak – Kontak Musiekopvoeder

SLAAGVEREISTES:

 • 50% in een van die amptelike tale op Huistaal-vlak
 • 40% in die ander amptelike taalop Eerste Addsionele Taal-vlak
 • 40% in Wiskunde
 • 40% in enige DRIE van die voorgeskrewe vakke
 • 30% in enige TWEE van die ander voorgeskrewe vakke